Ліпень 2010

 1. Проблемы реализации прав граждан Республики Беларусь в области свободы совести и вероисповедания

  Основным элементом обеспечения национальной безопасности государства является создание условий для реализации прав граждан на свободу вероисповедания. Рассмотрена коррекционная направленность действий в области конфессиональной политики. В статье проводится анализ международных стандартов защиты права на свободу совести и вероисповедания и их реализации в Республике Беларусь.

 2. Архіярэйскі Сабор РПЦ адбудзецца 2-4 лютага 2011 г.

  Як паведамляецца ў журнале №61 Пасяджэння Святога Сіноду РПЦ ад 26 ліпеня 2010 г. Архіярэйскі Сабор РПЦ адбудзецца 2-4 ліпеня 2011 г. Напярэдадні Архіярэйскага Сабору з 28 па 30 студзеня 2011 г. мае адбыцца пленум Міжсаборнай Прысутнасці Рускай Праваслаўнай Царквы.

  Папярэднія Архіярэйскія саборы за апошняе дзесяцігоддзе праходзілі ў 2000, 2004, 2008 і 2009 гг., а паводле Статуту РПЦ, яны мусяць склікацца не радзей, чым раз на чатыры гады.

  Крыніца:

  ЦАРКВА

 3. Асаблівасці арганізацыі жыцця праваслаўнай царквы ў Беларусі 1944 - 1948 гг. па матэрыялах фондаў Упаўнаважаных Савета па справах Рускай Праваслаўнай Царквы пры СНК СССР: да пастаноўкі пытання

  Адразу пасля вызвалення акупаваных тэрыторый становішча Праваслаўнай царквы ў Беларусі працягвала вызначаць сітуацыя, якая склалася падчас вайны. Ва ўмовах суцэльнай сацыяльнай катастрофы насельніцтва мела выразную запатрабаванасць у духоўнай і маральнай апоры, якую ўяўлала сабой Царква. Вядома, што акупацыйныя ўлады не перашкаджалі стыхійнаму працэсу адкрыцця храмаў, у Беларусі масава высвячаліся святары, была адноўлена царкоўная іерархія.

 4. На пути к соборности

   

  Рожденная на христианском Востоке прекрасная идея государственности, оcнованной на принципе симфонии власти духовной с властью государственной, оказалась несбыточной мечтой. И та и другая стороны забыли предупреждение Христа о разделении, а не слиянии Церкви и государства: Божье — Богу, а кесарево — кесарю.

   

 5. ПРОГРАММА факультативного курса «ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ» для 1-4-х классов средней школы

  Согласовано

  Ректор МГГИПКиПКО

  __________________А.В.Воронов

  «___»_________________2006 год Утверждаю

  Председатель Комитета по образованию Мингорисполкома

  _____________________В.К.Щербо

  «____»___________________2006 год

   

   

   

   

  ПРОГРАММА

  факультативного курса

  «ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ»

 6. Хрысціянства у гістарычным лёсе беларускага народа. Частка 2. 2009

  УДК 27(476)(08)

  ББК 86.37

  Х 95

  Рэдакцыйная калегія:

  Э.С. Ярмусік, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

  С.В. Марозава, доктар гістарычных навук, прафесар;

  С.У. Сілава, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

  Рэцэнзенты:

  В. У. Галубовіч, кандыдат гістарычных наву, дацэнт;

  Г. У. Васюк, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

  Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа :

  Х 95 зб. навук. арт. : у 2 ч. Ч. 2 / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: Э.С. Ярмусік [і інш.]. - Гродна : ГрДУ, 2009. - 349 с.

 7. ПРОГРАММА факультативного курса «КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ» для 10-11-го класса средней школы

   

   

  Научно-методическое учреждение

  «Национальный институт образования»

  министерства образования республики беларусь

   

   

   

   

   

   

   

   

  ПРОГРАММА

  факультативного курса

   

  «КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ»

   

  для 10-11-го класса средней школы

   

   

   

   

   

  Составитель: РОГАЛЬСКИЙ С. Г.,

 8. Зацверджаны чарговы варыянт праграмы па "Пачатках праваслаўнай культуры"

  Чарговы варыянт праграмы па "Пачатках праваслаўнай культуры" быў ухвалены Каардынацыйнай Радай Мінадукацыі Беларусі і БПЦ па пытаннях супрацоўніцтва. Дадзеная праграма, якая, паводле словаў У. Грозава прайшла ўсе неабходныя ўзгадненні ў Нацыянальным інстытуце адукацыі і ў Міністэрстве адукацыі. Дадзеная праграма мае забяспечыць факультатыўныя заняткі па курсе "Пачаткі праваслаўнай культуры. Праваслаўныя святыні ўсходніх славян" і ўтрымлівае метадычныя ўказанні для заняткаў з 1-га па 11-ты класы.

 9. МАНІТОРЫНГ СМІ: ГОЛАС РАДЗІМЫ: Ад Рэпак – у далёкі свет: Святар Мікалай Грынкевіч - беларускі місіянер на Алясцы ў канцы ХІХ ст.

   

  Амаль кругасветнае падарожжа здзейсніў ураджэнец Рагачоўшчыны Мікалай Грынкевіч

  На след нашага суайчынніка, сына праваслаўнага святара з Рагачоўскага павета Магілёўскай губерні Сцяпана Фёдаравіча Грынкевіча, верагоднага сваяка маці вядомага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча, мы, беларускія індзеяністы, натрапілі выпадкова, калі распрацоўвалі тэму “Беларусь і індзейцы”. Дарэчы, у Гомелі выдаецца бюлетэнь “Веснік БІТ”, які адлюстроўвае жыццё Беларуска-індзейскага таварыства.

Старонкі